Category: tin tức

Vincity bất động sản đại chúng

Như vậy thương hiệu Bất động sản đại chúng của Vingroup chính thức được ra mắt vào ngày 03/12/2016 với thương hiệu Vincity. Với sự ra mắt của Vincity chính thức đưa Vingroup trở thành …